3
  Aug
  2015
  10

  Slider 1

   


  9
  Sep
  2017
  0

  Nato

  Borde inte vi människor söka efter fred i världen istället för att riskera krig och förintelse om vi nu är så goda?
  Stoppa försäljning av vapen och välj ledare som inte bara pratar fred men genom handling visar vad de går för.

  ”Runt om i landet växte motståndet mot Värdlandsavtalet och före detta politiker som Hans Blixt (före detta utrikesminister), Sven Hirdman (före detta Moskvaambassadör), Maj-Britt Theorin (före detta EU-parlamentariker)
  och Tage G Petterson (före detta försvarsminister) föreläste om hur vår gemensamma säkerhet drastiskt skulle försämras och alliansfriheten gå förlorad. Något som de inkompetenta riksdagspolitikerna inte insåg.”

   


  2
  Aug
  2017
  2

  Reijo Taipale – Satumaa 1963

  ”Sagolandet

  Bortom vida havet finns det någonstans ett land

  Där små vågor kluckar mot en lummig lyckostrand

  Ständigt står där rosor i den härligaste prakt

  Över morgondagens oro, glömskans väv sig lagt

  Ack, om jag blott en enda gång fick flyga över dit

  Då skulle jag bli stannfågel och aldrig komma hit

  Men utan vingar som jag är så får jag hållas här

  Blott tanken som är snabb och fri kan stundom vara där”

   

  ~ ~ ~

  Flyg min sång till sagolandets azurblåa kust

  Där bor den mitt hjärta älskar hett i nöd och lust

  Flyg min sång som fågeln flyger över land och hav

  Säg henne att hon är den jag ständigt håller av

  Ack, om jag blott en enda gång fick flyga över dit

  Då skulle jag bli stannfågel och aldrig komma hit

  Men utan vingar som jag är så får jag hållas här

  Blott tanken som är snabb och fri kan stundom vara där

  Swedish translation


  4
  Jul
  2017
  4

  Sverige Washingtons 51:a lydstat?

  ”Oliver Stone uppmanar Hollywood att utmana den amerikanska övermakten”

  ”Oliver Stone hänger ut amerikanska krigsmaskinen – Writers Guild Awards 2017”

  Vladimir Putin har ställt upp på en lång  intervju med kände regissören Oliver Stone.

  Hoppas alla kloka makthavare i världen sätter ner foten och vänder skutan så att vi alla får en trygg och säker värld att leva i…..


  1 2 3 45