3
  Aug
  2015
  9

  Slider 1

   


  31
  Mar
  2017
  1

  Tvångsvaccinering?

  Skall Vi bli tvångsvaccinerade här i landet? Det kan bli verklighet om riksdagen ger Regeringen uppdraget att utreda möjligheten den 4 maj i år…..

  Tvångsvaccinering

  ”De två riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten (M) och Jesper Skalberg Karlsson (M) vill införa tvångsvaccinering i Sverige.”

  ”Eftersom tvångsvaccinering är det samma som tvångsmedicinering bör förslaget betraktas som mycket kontroversiellt i synnerhet efter narkolepsiskandalen som inte lett fram till ökad säkerhet kring riskerna med vacciner. Varken hälsovårdsmyndigheter eller Regeringen har ställt några särskilda krav på industrin att eliminera de kroppsfrämmande tillsatser och restprodukter som finns i vaccin.”

  Ps!!!

  Kokning av vattnet i Värmdö rekommenderas


  20
  Mar
  2017
  1

  Skäms Värmdö mer av yttrandefrihet

  Våra äldre som en gång i tiden byggde upp landet för att kommande generationer ska få leva ett bra liv ska inte få avsluta sina sista år i svält och misär. Det är skamligt!

  Törs vi bli omhändertagna av den svenska sjukvården när vi som bäst behöver den? Bra att det fortfarande finns visselblåsare som slår larm!…… Nu när yttrandefriheten ska minskas och vilka är det som ska avgöra vad som är sanning om inte vi själva? Vi människor lär hela tiden av våra egna och av andras erfarenheter under livets gång det kan ingen ta ifrån oss och man kan med egna ögon se hur framgång och misstag gjorts tidigare. Slå inte sönder den yttrandefriheten vi har idag öka den istället.

  Folket kan och vill tänka själva!

  Vilka ska få avgöra om det är Fake News?

  ”Det var i torsdags som Mitt i kunde avslöja allvarliga brister på Gustavsgården, något som Värmdös medicinskt ansvariga sjuksköterska larmat om i en ny rapport. Där skrev hon bland annat att hon inte kan garantera patientsäkerheten på äldreboendet.

  Lugnande ges för att dämpa oro

  I en skarp rapport till vård- och omsorgsnämnden framkom bland annat att 54 av 106 boende klassas som undernärda eller riskerar undernäring och att äldre med demenssjukdom ges lugnande läkemedel för att dämpa oro istället för att pröva andra omvårdnadsinsatser. Bristerna har pågått under en längre tid, något som får PRO att se rött.”


  8
  Mar
  2017
  1

  Vilken värld kommer vi att lämna efter oss

  Den ohållbara Globalismen 

  Av Lars Bern

  Ps! Missa inte Riksföreningen mot Metabola Sjukdomar som förhoppningsviss blir en verklighet på Söndag.

  ”Mötet för föreningens grundande i Tullhuset på Dalarö söndagen den 12 mars kl. 13.30 rycker allt närmare. Det ser ut som om vi kommer att fylla Tullhusets mötessal. Väldigt många fler har uttryckt intresse men kan av olika skäl inte ta sig till Dalarö på Söndag.”


  1 2 3 43

   

   


  loading