Månad: april 2008

Ny plan ska skydda kulturmiljöer på Värmdööar

“Byarna i Sandhamn och Stavsnäs har i dagsläget ingen detaljplan som skyddar miljöerna, trots att dessa är unika i länet. Men det ska Värmdö kommun ändra på nu.”

kulturmiljo.png

“Byggnaderna och miljöerna i Stavsnäs och Sandhamns byar är så pass unika i länet att de är jämförbara med Sigtuna. Trots det regleras de inte i någon form av detalj- eller bevarandeplan, vars syfte det är att skydda och bevara kulturmiljöerna. Exempelvis kan en bevarandeplan användas vid bygglovsgivande av om- och tillbyggande.”

Läs mera på skargarden.se

Text och Foto: Carin Tellström

Posted by Reine in Hölö/Stavsnäs, Miljö, Värmdö

Ingen rök utan eld

det kan man ibland få höra och det får mig alltid att haja till, klart det finns någon som sätter på en eld….. många gånger i ett eget intresse för att sprida lögner.

Men att människor tar detta som en sanning är mycket skrämmande men visar också på att osanningar ibland är mer välkomna

(skapar muffel och en viss gemenskap) än det som är sant.

Den verkliga sanningen kan vara obehaglig och inte lika trivsam alla gånger.

Det var dagens tanke!

Posted by Reine in Mobbning, Samhälle