Månad: januari 2009

”Smällare och småraketer förbjuds 2010”

Äntligen gör Eu något vettigt…men mer behövs.

newyear_461

Enligt ett EU-direktiv som tas i bruk nästa år krymper raket- och smällarutbudet ordentligt, skriver tidningen Aamulehti. Över-ingenjör Harri Roudasmaa på Säkerhetsteknikcentralen Tukes sitter med i arbetsgruppen som förbereder lagen.
Den nya lagen träder i kraft år 2010 och i och med den kommer också de allra största raketerna att bli förbjudna.
Men det är enligt Roudasmaa de små raketerna och smällarna som orsakar mest personskador. Ögonskador uppstår ofta då folk tror att det går att avfyra romerska ljus från handen.”

Länk

0
Posted by Reine in Djur, EU, Fyrverkerier, Nyår, 0 comments

Stavsnäs/Hölö gift bombat i nyår igen

Nog är vi människor bra underliga varelser vi sägs bry oss om varandra,miljö och våra barn. Men hur uppför vi oss i praktiken….jo då skiter vi i hur framtiden  för våra barn blir eller att  några djur dör på kuppen bara vi/egot får leka av oss lite och slänga ut gifter i naturen.

Tänk också på att en så liten ö som Hölö är extra känslig för miljöpåverkan.

dog_66


”Vi sköt upp 300 ton miljögifter i luften

– Det är märkligt att det inte finns några miljökrav på fyrverkerier som innehåller så många giftiga ämnen, säger ordföranden Mikael Karlsson.

Av de cirka 3 000 ton importerade fyrverkeripjäser vi sköt upp på nyårsafton spreds omkring 300 ton miljögifter i luften. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, omvandlas en tiondel av fyrverkeripjäserna till partiklar och gas medan resterande hamnar på marken i form av papper och tomhylsor. Nu är Naturskyddsföreningen trött på att fyrverkerier ska vara undantagsfall när det gäller miljöreglerad lagstiftning.

– Det finns ingen kontroll på hur höga halter av exempelvis bly, kvicksilver och bariumnitrat pjäserna innehåller och vilka volymer som sprids i luften varje år. Dessa är trots allt avvecklingskemikalier som politikerna vill ha bort, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.”

Några fyrverkerigifter:

Antimon: Används för att det brinner med en starkt lysande låga. Antimon är i koncentrerad form giftigt och skadligt för människor och djur.

Barium: Används för de gröna effekterna i fyrverkeriet. Ämnet är svårlösligt och i koncentrerad form är det skadligt och giftigt för människor, djur och växter.

Bly: Används för den speciella sprakeffekten i fyrverkeriet. Bly har en tendens att upplagras i kropp och natur. Är i höga halter mycket skadligt för människor och miljö. Numera ska de flesta fyrverkerier vara fria från bly.

Källa: Plast- och kemiföretagen”

Läs mer

0
Posted by Reine in Djur, Fyrverkerier, Hölö/Stavsnäs, Nyår, 0 comments