Månad: september 2008

Brunnsborrning dammar ned omgivningen på Hölö/Stavsnäs

Så här beskriver Avanti Vatten hur det går till!

Hur går borrningen till?

“Tryckluften från kompressorn gör att borrhammaren slår täta slag på borrkronan, som samtidigt roterar. Borrkronans stift i hårdmetall krossar berg, sten och grus till fina små partiklar, s k borrkax. Efter hand som borrkronan arbetar sig ned i marken, förs tryckluften ner till borrhammaren genom borrör i tremeterslängder. Borrning genom jordlager sker med hjälp av excenterborrutrustning.
För att undvika att borrkaxet dammar ned omgivningen, är borrmaskinerna utrustade med dammsugare.
När borren träffar på en vattenåder, rusar vattnet upp ur borrhålet. Överskottsluften från borrhammaren gör vattenflödet mätbart så att att borrningen kan avbrytas i rätt ögonblick”.

 

Tydligen så har inte alla brunnsborrare modern utrustning för så här jävligt dammar det på Hölövägen!

  • Brunn Eko Värme AB äger lastbilen!

Posted by Reine in Hölö/Stavsnäs, Miljö

“Mindre strålning-bättre hälsa!”

Här finns det mycket att läsa om när det gäller vår framtida hälsa som myndigheterna mörkar.

OBS UPPDATE! 7/10-2008

Vi fick dom här länkarna, man får verkligen ta sig en funderare?

https://www.expressen.se/nyheter/1.1149211/fortum-morkar-om-mobilsandare

“Vågbrytaren Stockholm
Arbetar oberoende och ideellt för att elektromag-
netiska fält från vårt elsystem och radiovågor ska anpassas till människor, djur och miljö.”

De olika principerna ger helt olika resultat.

GSM 900
W/m2
3G
W/m2
SAR för mobil-
telefoner W/kg
Magnetfält från
elnätet µT
SSI
4,5
10
2 W/kg
100
TCO
0,8 W/kg
0,25*
Salzburg
0,000 01
0,000 01
Försiktighets-
principen
nu 0,4 förr 0,2
Försiktighetsprincipen: IARC (International Agency for Research on Cancer) har konstaterat att risken för barncancer är fördubblad vid 0,4 µT. Forskning har visat på upp till 2,7 gånger högre risk vid 0,2 µT eller mer. Miljödomstolen i Växjö har i dom M 18-00 funnit att magnetfält över 0,18µT kan vara grund för skadestånd.
* TCOs regler för mätning av magnetfält från bildskärmar skiljer sig från dem som används vid mätning för SSIs allmänna råd och är därför inte direkt jämförbara. Skillnaden mellan SSIs och TCOs “gränsvärden” ger ändå en uppfattning om storleksordningen.

Läs mer här!

Vågbrytaren Stockholm

Samhällsdebatt och tankerevolution!


Posted by Reine in El, Hälsorisker, Miljö, Samhälle, Vattenfall