Fråga till styrelsen.

Spread the love

Hej,

Vad är det för åtgärder planerade?

I dag var jag ner till pumphuset och kollade läget, då jag hörde att lilla pumpen bara gick korta stunder!

Och det brukar inte vara något gott tecken!

Vad hade hänt? Jo stora pumpen hade löst ut på motorskyddet, troligen för att den hade fått startat för ofta pga för liten luftbubbla i tankarna!

Jag tömde tankarna så det kom in mera luft i dom, ställde pumparn så att den lilla pumpen startar först den stora pumpen star när trycker går under 4 kg.

Det som förvånar mig är att ingen nu förtiden ser till så att pumparna går som dom skall.

För mig finns det tiden före och efter fullmaktskuppen av Tomtägarföreningens HSB.

Efter den kuppen så vill jag inte påstå att mitt intresse ökade för ställa upp solidariskt för att sommar vattnet och övrigt som skall göras av medlemmarna i Tomtägarföreningen blir gjort.

Hälsningar Reine Guldell

1 comment

Svaret från styrelsen.
Hej!

Tack för din hjälp! Vi i styrelsen försöker allt efter tiden går bygga upp
kunskap om hur pumparna skall skötas. Detta med risk för att få en för liten
luftbubbla var inget jag visste om. Eftersom vi inte har något avtal med
någon att sköta pumparna har vi i styrelsen enbart tittat till pumparna lite
då och då när vi gått förbi pumphuset. Vi har då inte märkt några problem
men det kan ju bero på vår bristande kunskap. Kanske måste vi upphandla
professionell service och övervakning för att hantera sådana situationer som
du ta upp. Denna kostnad kommer då att drabba medlemmarna i form av högre
avgift men det kan det kanske vara värt. Jag tar upp frågan på vårt nästa
styrelsemöte.
Vad det gäller dina känslor för föreningen efter “kuppen” så kan jag bara
säga att de flesta av oss som nu sitter i styrelsen har blivit invalda efter
denna händelse och att vår ambition är att vi skall kunna lägga dessa
händelser bakom oss och vi arbetar för att skapa ha en bra och konfliktfri
stämning i vår förening.

Med vänliga hälsningar

Lämna ett svar