Dags för höststädning

Spread the love

Lördagen den 17:e oktober 2009 kl. 10.30-15.00

Samling sker som vanligt på ängen ovanför båtbryggan vid Krysshamnsviken

Aktiviteter

  • Sommarvatten

Stängning av kranar, avstängning av sommarvatten, (ca. 10     personer)

Johan Sandström och Karl-Magnus Boske deltar från styrelsen

  • Städning där vi fördelar arbetsgrupper/område
  1. 1. badbryggan, backen och ängen
  2. 2. allmänning ”parkområde” mot Tomtägarförening Norra
  3. 3. allmänning norr om träsket
  4. 4. allmänning mellan Nämdöfjärden och träsket
  5. 5. allmänning söder om ”träsket”

 

Områden kommer att finnas markerad på kartan som finns tillgänglig på städdagen.

Gruppindelning kommer att ske innan vi börjar arbeta och baseras på kunskap, förmåga, tillgång till arbetsredskap samt hur många som deltar.

Medtag följande verktyg: grensax, såg, motorsåg och kratta.

(De medlemmar som tar med motorsåg kan som ersättning få en ny kedja.)

Vi avslutar arbetet med gemensam grillning av korv, dryck som mineralvatten, lättöl och läsk finns ca. kl. 13.45.

Självklart finns det också godis J

Iläggning av Y-bommar

Bryggföreningen genomför upptagning av Y-bommar innan höststädningen, kl. 09.00-10.30

Skogsavverkningsgruppen har begärt in offerter från 3 olika entreprenörer och väntar in svar för att sedan kunna ge beslutsunderlag till styrelsen.

I offertfrågan ingår

1. Allmänningarna exkl. träsket inkl. vägrenarna 1,5 m

2. Träsket

Redan nu vet vi att tallskogen (träsket) kräver en kall vinter med minst 2 dm tjäle i terrängen.

Dricksvattenpumpar

Efter  tömning av pumpen vid Söderuddsvägen har ett förnyat test av vattnet gjorts. Det visade sig att vattnet fortfarande innehåller för höga halter bly. Det kan bero på pumpen och/eller rören, som är gamla. Vi väntar på kostnadskalkyl för ny pump och rördelar.

Lämna ett svar