Din upplevelse

Spread the love

Idag händer det mycket i Samhället…..här är du Välkommen att delge alla din berättelse.

2 comments

På förekommen anledning av dessa hundar som springer löst på Hölö (inte alla, givetvis).
Vi grannar önskar större hänsyn och förståelse från vissa hundägare på ön.

Bifogar dokument med vilka regler som gäller. Sätt gärna upp på anslagstavlor!

http://www.naturvardsverket.se/allemansratten
Hund
Viktiga datum!
Under tiden 1 mars – 20 augusti får inga hundar springa lösa i naturen. ”Hindras
från att löpa lösa i marker där det finns vilt” är Jaktlagens formulering. Många
tolkar det som fritt fram att ha hunden lös med argumentet ”Det står inte kopplad i
lagen!” Men om en hund ska hindras från att löpa lös måste den hållas i koppel.
Det är Naturvårdsverkets tolkning. Lagens syfte är att skydda viltet under den
mest känsliga tiden när djuren har sina ungar. Då är till och med snälla hundar
farliga. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större
parker och liknande.
Full koll även annan tid
Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras
från att förfölja vilt. En lösspringande hund i naturen får kopplas upp av markägaren,
eller någon som företräder markägaren. Om hunden inte går att fånga in
riskerar den att bli skjuten. Samma öde kan drabba den hund som springer fritt
bland boskap och har visat benägenhet att bitas.
Kopplingstvång i fjäll och skyddad natur
I vissa fall gäller absolut kopplingstvång, och då finns inget utrymme för egna
tolkningar av lagen. I nationalparker och naturreservat gäller med stöd av
Miljöbalken nästan undantagslöst att hund ska vara kopplad. Rennäringslagen
föreskriver kopplingstvång i områden där renskötsel förekommer, och det är ju i
större delen av fjällen. En lösspringande hund som ofredar renar får dödas av den
som äger eller vårdar renarna.
Ytterligare kopplingstvång
Med stöd av Jaktförordningen kan länsstyrelsen föreskriva kopplingstvång, såväl
under tiden 1 mars – 20 augusti som annan tid på året. Kopplingstvång gäller till
exempel i en stor del av Östersjökustens skärgård. Lokala regler om hundhållning
i exempelvis friluftsområden och på motionsspår kan tas in i kommunens lokala
ordningsföreskrifter.
Strikt ansvar
Hundägare har så kallat strikt ansvar för sin hund, och kan till och med göras
ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan tillfälligtvis har
hand om den. I ansvaret ingår naturligtvis att känna till vilka lagar och regler som
gäller.

https://www.natur.huddinge.se/alleman/pdf/hund.pdf

Lämna ett svar