Hölö

Com Hems fiberutbyggnad i Värmdö är en katastrof

Många företag är på Ruinens brant p.g.a. Com Hems fiberutbyggnad på Värmdö!

”Com hems fiberutbyggnad i Värmdö har helt stannat av efter att deras entreprenör stoppat projektet. Stoppet slår hårt mot flera Värmdöföretags ekonomi – och 800 abonnenter drabbas av förseningar.

Den 12 december stoppades plötsligt Com hems fiberutbyggnad i Barnvik och Löknäs och på Höl och Vindö. Tolv underentreprenörer är berörda, varav sju är baserade i Värmdö.”

Com Hems

2
Posted by Reine in Stavsnäs, Värmdö, 0 comments

Stavsnäs/Hölö gift bombat i nyår igen

Nog är vi människor bra underliga varelser vi sägs bry oss om varandra,miljö och våra barn. Men hur uppför vi oss i praktiken….jo då skiter vi i hur framtiden  för våra barn blir eller att  några djur dör på kuppen bara vi/egot får leka av oss lite och slänga ut gifter i naturen.

Tänk också på att en så liten ö som Hölö är extra känslig för miljöpåverkan.

dog_66


”Vi sköt upp 300 ton miljögifter i luften

– Det är märkligt att det inte finns några miljökrav på fyrverkerier som innehåller så många giftiga ämnen, säger ordföranden Mikael Karlsson.

Av de cirka 3 000 ton importerade fyrverkeripjäser vi sköt upp på nyårsafton spreds omkring 300 ton miljögifter i luften. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, omvandlas en tiondel av fyrverkeripjäserna till partiklar och gas medan resterande hamnar på marken i form av papper och tomhylsor. Nu är Naturskyddsföreningen trött på att fyrverkerier ska vara undantagsfall när det gäller miljöreglerad lagstiftning.

– Det finns ingen kontroll på hur höga halter av exempelvis bly, kvicksilver och bariumnitrat pjäserna innehåller och vilka volymer som sprids i luften varje år. Dessa är trots allt avvecklingskemikalier som politikerna vill ha bort, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.”

Några fyrverkerigifter:

Antimon: Används för att det brinner med en starkt lysande låga. Antimon är i koncentrerad form giftigt och skadligt för människor och djur.

Barium: Används för de gröna effekterna i fyrverkeriet. Ämnet är svårlösligt och i koncentrerad form är det skadligt och giftigt för människor, djur och växter.

Bly: Används för den speciella sprakeffekten i fyrverkeriet. Bly har en tendens att upplagras i kropp och natur. Är i höga halter mycket skadligt för människor och miljö. Numera ska de flesta fyrverkerier vara fria från bly.

Källa: Plast- och kemiföretagen”

Läs mer

0
Posted by Reine in Djur, Fyrverkerier, Hölö/Stavsnäs, Nyår, 0 comments