Om Värmdö kommun har fel

Spread the love

vad händer då med våran redan ansträngda ekonomi på Värmdö?
Värmdö kommun stäms på95 miljoner

Värmdö 28 september Värmdö kommun lyckades inte komma överens med byggbolaget Frentab. Nu stäms kommunen på 95 miljoner kronor.

Som NVP berättat tidigare blossade tvisten upp när det blev klart att Frentab inte skulle få köpa och bereda industritomter i Älvsby, trots att man vunnit en markanvisningstävling.
Förhandlingar har pågått sedan januari i år utan resultat. Nu har ärendet hamnat i Nacka tingsrätt. Företaget vill ha 95 miljoner kronor i ersättning för uteblivna vinster som de anser att de skulle ha fått om affären gått i lås.
Detta bestrider dock Värmdö kommun. De menar att företaget var helt införstådda med att det krävdes ett godkännande från kommunfullmäktige för att avtalet skulle vara bindande, och fullmäktige sade nej.
Frentab, å sin sida, hävdar att avtalet skulle ha sagts upp formellt, vilket aldrig gjordes.

Källa NVP