Pumpanläggningen

Spread the love

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att styrelsen skall teckna avtal för skötsel av pumpanläggningen för sommarvatten. Avtalet skall gälla påsättning och avstängning av pumpanläggningen samt nödvändig skötsel under sommarperioden.

Ett dygn med pumparna:

Först startar lilla pumpen efter 1-3 minuter startar stora pumpen efter ca. 15 sek. stannar båda pumparna.

Efter 30 sek så upprepas processen igen som fortgår under hela dygnet!

Jag ser framför mig en lång och jävlig sommar om det inter händer något med pumparna!

Det kan gå så långt så att pumparna måste stängas av på nätterna så det går att sova med öppet fönster!