Varning för vattnet i handpumparna på Hölövägen och Söderuddsvägen

Spread the love

Tester har utförts av vattnet i föreningens två pumpar, en på Hölövägen och en på Söderuddsvägen. Tyvärr visade det sig att vattnet i båda pumparna är otjänligt pga för hög blyhalt.

Speciellt pumpen på Söderuddsvägen har ju använts av många då vattnet där smakat mycket bra

En liten fundering vart kommer allt bly ifrån…..?

Sedan kan man alltid själv bidra med att inte släppa ut mer skit i onödan genom smällare läs här ,tänk på djuren/människan och miljön.

Ps! Förr eller senare så hamnar allt vi släpper ut i alla våra brunnar.


2 comments

Bengt Holmgren

Detta låter oroande. Vem har gjort mätningen? Var vattnet i övrigt bra?

Hej Bengt
Det är Styrelsen Hölö Tomtägarförening som har tagit proven!

Mikrobiologisk bedömning:
Tjänligt (enl. SOS FS 2003:17)
Otjänligt
p g a bly (h)
Orsaken till blyhalten är oftast korrosion av blyhaltiga material i äldre fastighetsinstallationer, men kan också vara en indikation
på påverkan från industriutsläpp, soptipp och dylikt.
Blyhalten kan ge upphov till risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör ej användas till dryck och
livsmedelshantering.
Övriga anmärkningar:
p g a uran (h).
Uran kan förekomma naturligt i grundvatten. Tjänligt med anmärkning enligt SOS FS 2005:20.
pga turbiditeten
p g a järnhalten (e, t).
Järnhalten kan medföra utfällningar, missfärgning och smak. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I
vissa vatten kan olägenheter uppstå vid både lägre och högre halter än 0,5 mg/l.
p g a kopparhalten (e, t).
Kopparen orsakas av korrosion på kopparledning. Risk för missfärgning av sanitetsgods och hår (vid hårtvätt).
Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan.
Bedömning enl SOSFS 2003:17 (Vid anmärkningar: h=hälsomässig, e=estetisk, t=teknisk)
Analysrapport
Kemisk bedömning: