“Smällare och småraketer förbjuds 2010”

Spread the love

Äntligen gör Eu något vettigt…men mer behövs.

newyear_461

Enligt ett EU-direktiv som tas i bruk nästa år krymper raket- och smällarutbudet ordentligt, skriver tidningen Aamulehti. Över-ingenjör Harri Roudasmaa på Säkerhetsteknikcentralen Tukes sitter med i arbetsgruppen som förbereder lagen.
Den nya lagen träder i kraft år 2010 och i och med den kommer också de allra största raketerna att bli förbjudna.
Men det är enligt Roudasmaa de små raketerna och smällarna som orsakar mest personskador. Ögonskador uppstår ofta då folk tror att det går att avfyra romerska ljus från handen.”

Länk