Delgivningskvitto från Nacka Tingsrätt

Spread the love

Hämtade ut nya handlingar från Nacka Tingsrätt i går.

Där berörda parter har möjlighet att yttra sig över innehållet i Östeviken samfällighetsförenings aktbilaga 63-65 samt tillfälle att slutföra vår talan i målet.

Det skall bli intressant att se om styrelsen engagerar sig denna gång eller om man skiter i det som man gjorde när det var Tingsrättsförhandlingar i byggde gården.

Styrelsemöten?

Lars Nordin tog upp frågan om hur många styrelsemöten som skall hållas per verksamhetsår och förklarade att han var villig att åka upp till Stockholm för att deltaga i möten under förutsättning att han fick veta datum för mötet i god tid. Lars föreslog ca 4 möten per år medan övriga i styrelsen ansåg att behovet skulle styra antalet möten.

Jag ser med spänning fram emot om Lars & Co. denna gång anser att det finns ett behov att sammankalla styrelsen enligt § 7 i stadgarna för Hölöns Vägförening.

styrelsen1