Månad: april 2009

Glad Påsk

1evan_glad_pask

animerad av evan

0
Posted by Reine in Påsk, 0 comments

Motioner till Hölönsvägförening

Påminnelse om att 15 april är sista dagen för motioner till årsmötet!

§ 15. Motioner (ur Vägföreningens stadgar)
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 april.

Motioner till årsmötet 2009 kan sändas till Hölöns Vägförening, Epost: info@holonsvagforening.se

0
Posted by Reine in Hölöns Vägförening, 0 comments