Motioner till Hölönsvägförening

Spread the love

Påminnelse om att 15 april är sista dagen för motioner till årsmötet!

§ 15. Motioner (ur Vägföreningens stadgar)
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 april.

Motioner till årsmötet 2009 kan sändas till Hölöns Vägförening, Epost: [email protected]