Finns klokskap så finns den rätta lösningen

Spread the love

Just det, det är nog där bristerna finns….

Värmdö har stora problem med vandalisering av tjänstebilar och begär nu pengar för att bygga nya parkeringsplatser, när ska beslutfattare bli så kloka att de går till botten med problemet istället för att sminka över orsakerna till det dåliga samhället som gör många arga och fattigare idag. Vi kan alla sätta oss bakom höga murar och inhägnader men det gör inte samhället bättre.

Varför inte satsa pengarna på människor som mår dåligt istället för att hägna in parkeringen för ca. 710 000 kronor.

“På grund av vandalisering av tjänstebilar ansöker samhällsbyggnadskontoret om 710 000 kronor för att hägna in parkeringen och utöka antalet parkeringsplatser vid kommunhuset.”

NVP

1 comment