Utländska lockbeten

Svenska fritidshus lockar utländska ägare…

”I 13 län understiger det utländska ägandet fem procent och i Mälardalsregionen, Gävleborg och på Gotland uppgår det utländska ägandet till mindre än en procent av beståndet.”

DN


0

Kommentera