Den tysta sanningen som alla måste läsa!

Spread the love

Läs boken om vår tids största miljö och hälsoskandal som  miljöekonomen Mona Nilsson har skrivit, är det verkligen de skarpaste hjärnorna som styr vår framtid eller bara ett gäng giriga puckon?

De politiker som vill höja pensionsåldern för att folket kommer att leva längre i framtiden  kan känna sig blåsta.

“Ur boken:”Jag vill att allmänheten ska veta att vetenskapen inte bedrivs så som den beskrivs i tidningarna. Jag vill att gemene man ska förstå att de inte rakt av kan acceptera vetenskapsmäns uttalanden utan måste ta dem med en nypa salt, eftersom de alltför ofta tjänar egna intressen och vilseleder. På det sätt som vetenskapen för närvarande finansieras och utvärderas, lär vi oss mer och mer om mindre och mindre, och vetenskapen blir vår fiende i stället för vår vän.” Professor Robert O. Becker.”