Grodorna dog av strålning från mobilmast

Spread the love

Läskigt  att 90% av grodorna dog av strålning från mobilmasten…vad händer med oss människor då?

Fakta: studier av effekter på djur

“Magras, Xenos 1997: Möss i burar i antennpark fick färre ungar. Efter 6 månader helt infertila. Strålningsnivå: 2-10 mW/m2

Lösher 1998: Kor förändrat beteende i närhet av TV/Radio-mast. Strålningsnivå 20 mW/m2

Balmori 2003: Fåglar minskat kraftigt i park med nya mobilbasstationer

Löscher 2003: Hälsoproblem bland kor på gård nära mobilmast, beteendeförsändringar, minskad mjölkproduktion, ökat antal missfall.

Balmori 2005: Minskad fertilitet bland storkar med bon inom 200?m från mobilmast. Förändrat beteende.

Stever et al. 2005: Bin som exponerades för en DECT-basstation förlorade 50 procent av kolonin. Bina fick svårare att hitta tillbaka (400 procent längre tid). En kupa som exponerades förlorade alla bin.

Everaert, Bauwens 2007: Minskat antal gråsparvar med ökad uppmätt strålning från mobilmaster

Hässig, 2009: Ökad förekomst av grå starr bland kalvar som fötts i närhet av mobilmast.

Indiens Miljödep. 2009: Mobilmaster har negativ påverkan på antalet gråsparvar.”

Länk

1 comment

Ser man det så där är det ju lite skrämmande och oroande. Och man kan ju undra lite vad det har för effekt på oss. Jag sitter mcyket vid datorn också, så man lär ju få en del strålning därifrån också. Men jag undviker att tänka på det.