Den personliga integriteten är hotad

Spread the love

Sjukvården utsätter oss för smygfilmning. Hur många är vi som omedvetandes kan se oss själva på TV?

“Centrum för rättvisa har av Sveriges samtliga 21 landsting och regioner begärt ut alla avtal om filminspelningar inom sjukvården. De totalt 28 avtalen har därefter granskats av Centrum för rättvisas jurister. En majoritet av landstingen och regionerna, 12 av 21, har ingått avtal som står i strid med såväl den svenska sekretesslagstiftningen som Europakonventionens skydd för privat- och familjeliv i artikel 8.

Det innebär i realiteten att enskilda som sökt vård inom en stor del av landet inte har kunnat vara säkra på att information om dem stannat i sjukvårdens lokaler.”

Mer här

“I ett fall filmades en cancersjuk patients sista dagar i livet, för att sedan sändas som tv-underhållning.”