Ta inte in en livsfarlig sjukdom till Sverige

Spread the love

Tänk er mycket noga för om ni ska köpa en hund på blocket. Det kan vara en insmugglad hund som bär på rabies, det kan smitta mellan djur och människor. Får vi slut på detta så slipper djuren lida och vi människor undviker sjukdom.

 

“Samvetslösa smugglare hämtar in rashundar från Östeuropa och säljer dem som svenska, med stor risk för sjukdomar, dödsfall och stora kostnader för ägare.”

doggies983

“Att tänka på vid köp av hund
Den som vill köpa en svensk hundvalp ska alltid begära köpehandlingar. I handlingarna ska det framgå var hunden kommer ifrån, vem som säljer den samt att hunden är besiktigad av veterinär, grundvaccinerad och frisk. Man bör också kräva att få besöka modertiken i dess hemmiljö för att försäkra sig om att det rör sig om en svensk uppfödning. Hundar över fyra månader ska vara ID-märkta. Rashundar ska levereras med stamtavla.

Den som vill köpa en utlandsfödd importerad hund bör själv skaffa sig kontakten med uppfödaren i utlandet för att försäkra sig om att allt gått rätt till. De svenska rasklubbarna kan vanligen hjälpa till.”