Båtstölder och Vår framtid i EU

Spread the love
Johnny Cash-Me And Bobby Mcgee

BREXIT – Vår framtid?

“Denna film bör du se. Den handlar inte bara om det brittiska EU-medlemskapet – utan ställer även viktiga frågor om demokrati, frihandel och välstånd. | Youtube »

Se upp i Nacka & Värmdö! Våra båtar tycks hamna i Litauen…..