Brexit britterna har valt frihet och demokrati

Spread the love
Grattis till det modiga Engelska folket som valde demokratin!

Nu är det vår tur att se oss omkring vad EU är för klubb inte bara lyssna och tro på de vackra orden utan se till verkligheten.

https://youtu.be/jmFYVkyWEcE

Tack David Cameron för att Ni lätt folket rösta om EU!

Vilka har vunnit på detta spektakel. De fattiga blir fattigare och de rika blir rikare Är det rättvist?

“Vilken sida man än skulle stå på inför den brittiska folkomröstningen så hamnar man i sällskap man helst vill undvika.
Så kan det vara i folkomröstningar. Men är tydligare än någonsin när man följer den brittiska debatten. Fakta, myter, bluffar och retoriska finter blandas i en ofta pinsamt antiintellektuell röra.
Å andra sidan kanske medborgare som skall rösta också kan mer om EU än tidigare. Jag är inte säker på att just detta gynnar den sida som vill stanna kvar i unionen. Byråkratin och vurmen för att i en alltmer sovjetiserad byråkrati sluka delar av demokratins grundbultar borde göra de flesta förskräckta.
Lägg till det de stora bolagens lobbymiljarder, slutenheten, marknadsfundamentalism inom områden som drabbar de små och gynnar de stora, avståndet mellan beslutande och de som drabbas av besluten. Inom stora delar av unionen har tvivel och motstånd ökat.
Detta utnyttjas skickligt av mörka krafter – som är de tongivande i kritiken inte minst eftersom de andra känner behov av att fjärma sig från dem och därmed på köpet också från EU-kritik. I Sverige har vi det läget. I andra länder, inte minst i gamla Östeuropa, finns även rädslan över att de rika, som följd av kapitalets frihet, kan sluka mark och lokala företag i snabb takt.

Brexit