Eldningsveckor på Värmdö

Spread the love
“I Värmdö är det tillåtet att elda trädgårdsavfall 2 veckor på våren och likaledes 2 veckor på hösten!

elda trädgårdsavfall

“Bor du inom ett planlagt område eller inom sammanhållen bebyggelse får du elda trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar under två veckor på våren och två veckor på hösten. Eldningsveckorna är alltid veckorna 17-18 samt 42-43 varje år.”

Restriktioner mot eldning utomhus

I områden med sammanhållen bebyggelse eller som är planlagda får eldning av torrt trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar endast ske under eldningsveckorna 17–18 och 42–43. Eldningsveckorna har inrättats av miljö- och hälsoskäl och för att räddningstjänsten ska ha bättre kontroll över brandrisken.

Sammanhållen bebyggelse innebär två eller fler fastigheter med hus som angränsar till varandra. Kontakta bygg- och miljöavdelningen på kommunen om du har frågor huruvida du bor inom sammanhållen bebyggelse eller inte.”

https://www.friskluftnu.se/