Dag: 24 oktober 2016

Ingen blåslampa här inte

Det går så bra för Sverige att våra beslutsfattare tycks ha viktigare saker för sig än att bry sig om våra äldre som  har byggt upp den välfärd vi har haft, får svälta ihjäl….

Mycket var bättre förr med demokratin och maten….

“Nya studier från Jönköpings Universitet visar att en fjärdedel av alla äldre kan vara undernärda och nästan hälften befinna sig i riskzonen. Många kommuner mäter förekomsten av undernäring bland äldre med hemtjänst, men för bara 34 procent av dem i riskzonen registrerades en åtgärd. Det är anmärkningsvärt att kommuner inte verkar följa Socialstyrelsens regler om att förebygga undernäring”

Mera läsvärt

Posted by Reine in Åldringsvård, Demokrati, Hälsorisker, Mat, Politik, Samhälle, Vår värld