Varför inte lika för alla

Spread the love
Hmmmm…… Vi är tydligen olika värda?

Klart man funderar vart Sverige är på väg! Varför skall pensionärer och andra utsatta i landet inte få samma subventioner som papperslösa tydligen har!

 Läs här “Vad professor Ulf Bjereld inte säger”

“Detta skriver socialdemokraterna Ulf Bjereld och Sören Juvas i Göteborgsposten. Bjereld och Juvas ger dock inte en helt korrekt bild av verkligheten, trots Bjerelds professur i Statsvetenskap samt att han bland annat har regeringens förtroende att fördela forskningsanslag inom Samhällsvetenskap och Humaniora.

Bjereld har rätt när han konstaterar att vi 2015 tog emot 160 000 asylsökande varav inrikesminister Anders Ygemans uppskattning hälften kommer få stanna. Vad han inte nämner med en rad är att vi de närmaste fyra åren, enligt Migrationsverkets prognoser, kommer ta emot drygt 300 000 anhöriginvandrare utöver de asylsökande som lyckas ta sig till Sverige samt kvotflyktingarna. Det ger oss ett ännu högre netto per år än vad 2015 resulterade i. En enkel matematik som en professor i statsvetenskap rimligtvis bör kunna komma fram till efter en viss betänketid då endast två av de fyra räknesätten behöver användas.”

“Samtidigt kommer de som håller sig undan kunna avropa vård enligt ”Lagen om vård som ej kan anstå” som reglerar vården för papperslösa. Ett läkar- eller tandläkarbesök kostar för denna grupp 50 kronor att jämföra vad en normalinkomsttagare betalar för till exempel en tandbro eller rotfyllning.
  • En tandbro kostar någon stans mellan 15 000-50 000 kr att få insatt på en svensk klinik. Prisskillnaderna beror på hur många tänder som skall ersättas, stödtändernas skick och renoveringsbehov, av vilket material bron tillverkas samt klinikens avgifter.
  • En rotfyllning av en tandkanal kostar vid Folktandvården i Stockholm 3 480 kronor. Den papperslöse betalar 50 kronor och resterande finansieras av skattekollektivet på något sätt.”