Dag: 10 mars, 2017

Finland framstår som en dålig förebild

Hmmm…….

”Finland beslutade i februari att införa tvångsmedicinering med vaccin from den 1 mars 2018 för all vårdpersonal trots att många finska läkarna väljer att inte låta vaccinera sig. Beslutet togs utan att låta lagen om tvångsmedicinering först debatteras i Riksdagen eller i media.”

0
Posted by Reine in Sjukvård, 0 comments