Många pensionärer har det sämre än de med studiestartstöd från den 2 juli

Spread the love
Vad händer med den svenska världfärden?

världfärden

“Riksdagen har beslutat om en ny lag om studiestartsstöd som börjar gälla vid halvårsskiftet. Stödet syftar till att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Främst riktar sig lagen till de utrikes födda som saknar grundskolekompetens. Lagen ger de sökande extremt fördelaktiga ekonomiska villkor.”

Läs Här