admin

Sommar vattnet!

Någon har stängt av sommar vattnet till oss! Vet inte varför, men någon hade ställt en tom färgburk under kopplingen för att den låg under vattnet.

träsket1

Men då jag är lite händig 🙂 så gick jag ner och satte på vattnet, så nu kan jag använda det igen!

man6

Ha en bra dag!

0
Posted by Reine in Foton, Hölö Mellersta Tomtföreningen, Hölö/Stavsnäs, 1 comment

Ny plan ska skydda kulturmiljöer på Värmdööar

”Byarna i Sandhamn och Stavsnäs har i dagsläget ingen detaljplan som skyddar miljöerna, trots att dessa är unika i länet. Men det ska Värmdö kommun ändra på nu.”

kulturmiljo.png

”Byggnaderna och miljöerna i Stavsnäs och Sandhamns byar är så pass unika i länet att de är jämförbara med Sigtuna. Trots det regleras de inte i någon form av detalj- eller bevarandeplan, vars syfte det är att skydda och bevara kulturmiljöerna. Exempelvis kan en bevarandeplan användas vid bygglovsgivande av om- och tillbyggande.”

Läs mera på skargarden.se

Text och Foto: Carin Tellström

0
Posted by Reine in Hölö/Stavsnäs, Miljö, Värmdö, 0 comments