Ny plan ska skydda kulturmiljöer på Värmdööar

Spread the love

“Byarna i Sandhamn och Stavsnäs har i dagsläget ingen detaljplan som skyddar miljöerna, trots att dessa är unika i länet. Men det ska Värmdö kommun ändra på nu.”

kulturmiljo.png

“Byggnaderna och miljöerna i Stavsnäs och Sandhamns byar är så pass unika i länet att de är jämförbara med Sigtuna. Trots det regleras de inte i någon form av detalj- eller bevarandeplan, vars syfte det är att skydda och bevara kulturmiljöerna. Exempelvis kan en bevarandeplan användas vid bygglovsgivande av om- och tillbyggande.”

Läs mera på skargarden.se

Text och Foto: Carin Tellström