Vår värld

Nato

Borde inte vi människor söka efter fred i världen istället för att riskera krig och förintelse om vi nu är så goda?
Stoppa försäljning av vapen och välj ledare som inte bara pratar fred men genom handling visar vad de går för.

”Runt om i landet växte motståndet mot Värdlandsavtalet och före detta politiker som Hans Blixt (före detta utrikesminister), Sven Hirdman (före detta Moskvaambassadör), Maj-Britt Theorin (före detta EU-parlamentariker)
och Tage G Petterson (före detta försvarsminister) föreläste om hur vår gemensamma säkerhet drastiskt skulle försämras och alliansfriheten gå förlorad. Något som de inkompetenta riksdagspolitikerna inte insåg.”

 

0
Posted by Reine in Nato, 0 comments

Mauno Kuusisto: Täällä Pohjantähden alla 1980

Väinö Linna 

Swedish translation

”Här under polstjärnan
Här under polstjärnan ligger nu vårt hemland
Men på andra sidan stjärnorna får vi ett annat hem
Här har vi, likt blomman, en kort tid att vara
Där är glädjen ändlös, såsom hos änglarna
Här suckar hjärtat och ögat fylls av tårar
Där fröjdas hjärtat och ögat ges glädje
Flyg dit med hoppets vingar, lilla hjärta!
Där är mitt hemland, dit vill jag gå”
 

 

1
Posted by Reine in Musik, 0 comments

Vilken värld kommer vi att lämna efter oss

Den ohållbara Globalismen 

Av Lars Bern

Ps! Missa inte Riksföreningen mot Metabola Sjukdomar som förhoppningsviss blir en verklighet på Söndag.

”Mötet för föreningens grundande i Tullhuset på Dalarö söndagen den 12 mars kl. 13.30 rycker allt närmare. Det ser ut som om vi kommer att fylla Tullhusets mötessal. Väldigt många fler har uttryckt intresse men kan av olika skäl inte ta sig till Dalarö på Söndag.”

1
Posted by Reine in Globalism, 0 comments