Dag: 4 oktober 2007

Övertäckning vattenledning

När jag var ute på kvälls promenaden såg jag att man hade täck över vattenledningen till sommar vattnet med jord på båda sidorna om vägen vid pumphuset!

Hoppas att det har avsedd effekt och minskar buller störningarna när Stora pumpen startar!

Det skulle vara intressant och veta om man samtidigt som man byter vattentanken också byter den lilla pumpen mot en något större pump.

Posted by Reine in Hölö Mellersta Tomtföreningen