Dag: 24 mars 2008

Det blev en lugn Påsk

Goliath tackar alla på Stavsnäs/Hölö för att det inte har förekommit några smällare här i Påsk 😉

pasken-2008-goliath.JPG

0
Posted by Reine in Fyrverkerier, Hölö/Stavsnäs, Påsk

Dålig politiksledning gör att Djurö ÅVS stängs

“Enligt Alf Olsson, renhållningschef i Värmdö kommun, finns det ingen mark på Djurö där en ny återvinningscentral kan byggas!”

“Djurö återvinningscentral stänger

Anledningen till att Djurö ÅVC stänger är bl.a. detta:

  • Den dåliga arbetsmiljön är den huvudsakliga orsaken till att återvinningscentralen måste stänga. Tunga lyft och snedvridna arbetsrörelser och arbetsställningar innebär risk för förslitningsskador och belastningsskador på personalen.
  • Farlig hantering då t.ex. avfall varit löst uppslängt i containrarna och rasat ner nära besökande.
  • Bristen på utrymme gör att återvinningscentralen inte varit komplett, d.v.s. kyl- och frysmöbler, stora vitvaror, farligt avfall samt och förpackningar och tidningar har inte kunnat tas emot.

Privatpersoner som nyttjat Djurö ÅVC hänvisas nu till Hemmesta ÅVC. Där kan du lämna grovavfall, kyl- och frysmöbler, stora vitvaror, el-avfall, farligt avfall, träavfall och metallskrot.

Renhållningsenheten kommer att se över öppettiderna för att möta det ökade behovet.

Öppettider Hemmesta
måndag, onsdag, torsdag kl. 16.00-19.00
lördag kl. 09.00-15.00

För ytterligare information kontakta Teknisk produktion, Vatten- och renhållningsservice tel: 08-570 470 00 e-post: [email protected]

0
Posted by Reine in Miljö, Politik, Värmdö