Skurubron en katastrof för Värmdös företagare!

Spread the love

“Tung trafik kommer att förbjudas i en riktning över Skurubron fram till 2010, beroende på en svår skada i en av balkarna. – Det är allvarligt, säger Antonio Berglund på Vägverket.

Efter en broinspektion av Skurubron i slutet av maj, hittades en allvarlig skada på norra balken, under vänster körfältet i körriktning mot Gustavsberg.
– Vi upptäckte stora korrosionsskador på betongen längs hela balken under körfältet, för att salt trängt in och luckrat upp den. Sprickorna gör att armeringen rostat sönder, vilket är allvarligt, säger Antonio Berglund, projektledare på Vägverket.”

Läs mer här: NVP Roger Folkhage

Foto: Ryno Quantz