“Liza Marklund: Myndigheterna struntar i elfältens faror”

Spread the love

Här kan ni läsa om Liza Marklunds erfarenheter av elektromagnetiska fält. Hon blev svårt sjuk men våra myndigheter mörkar farorna för oss.
Vad vet dom om transformatorstationernas magnetfält som dom döljer för oss?

“Lisa: Nu kommer jag till den cyniska poängen: Myndigheterna är oerhört medvetna om farorna med de elektriska fälten. Man är mycket noggranna att fälten ska elimineras – men inte när det gäller människor, utan bara djur.”

Läs allt här

Här kan ni läsa mer om Vattenfalls svartbygge!

Tips!

Läs en mycket bra kommentar till Liza!

“Den som inte känner till forskningsläget eller förnekar samband bör studera den brittiska organisationen Powerwatch hemsida
Under rubriken Electrical Sensitivity listas forskning som tittat på om det finns något samband mellan ohälsosymtom och elektromagnetiska fält och strålning. Av listans totalt 45 studier som antingen visar ett samband eller inte har 71% (32 st) funnit att samband finns.
Det måste bli ett slut på detta eviga förnekande.
Det måste bli ett slut på att folk går omkring och litar på vad myndigheterna säger, historien visar att dessa nämligen alltid är sist ut på banan att erkänna nya skadliga företeelser som neurosedyn, DDT, asbest, hormoslyr osv.
De mänskliga rättigheterna ska självklart gälla även de som är elallergiska, elöverkänsliga, mikrovågssjuka och elmiljöskadade!”