Enligt Kåre Nordin är människor mindre elkänsliga än kor!

Spread the love

Forts. på Liza Marklunds analyser om faran med elektriska och magnetiska fält på människor.

Som vanlig har Sverige högre gränsvärden än övriga Europa! Europa har nämligen betydligt hårdare regler än här hos oss.

“Men myndigheterna är bevisligen mycket medvetna om riskerna med elektriska och magnetiska fält. Man har väldigt strikta regler för hur mycket strålning det får finnas inomhus – men inte när det gäller bostäder, utan ladugårdar(!)
Man vet nämligen att djur far väldigt illa av elfält.
Kor slutar mjölka, till exempel.
– Vid en potentialskillnad på tre volt sinar kor, säger Samuel Andersson, elsäkerhetsexpert på Ama Konsult i Skellefteå.
– Förhållandet mellan spänningsfält och mjölkproduktion är relativt: ökar spänningsskillnaden minskar mjölkproduktionen för att alltså upphöra helt vid tre volt.
Vid 1,5 volt är således produktionen halverad.
I alla ladugårdar måste därför elfälten vara helt eliminerade, 0,0, för att få ut mesta möjliga mjölk ur varje ko. Allt annat är ekonomiskt vansinne.
(I min fastighet, där jag blev sjuk, uppmättes spänningsskillnader (elfält), på 16 volt. Alltså drygt fem gånger högre än de nivåer som får kor att gå i sin.)”

Liza Marklund: Är vi mindre känsliga än kor?