Bo nära Värmdöleden-Farligt

Spread the love

Varför kan vi inte bygga hälsosamma samhällen…det borde väl vara viktigt för oss människor eller är det som vanligt att det är girigheten som går före livet?

“Värmdöleden är boven

Partiklar är den luftförorening som orsakar störst problem i svenska tätorter. Höga halter slitagepartiklar från trafiken kan förvärra luftvägssjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Den största källan för partiklar kommer från vägtrafiken och slitage av vägbanan. Mest slitage står de dubbade vinterdäcken för.
Partiklar kommer även från till exempel vägdamm från sand som används vid sandning, bromsslitage och avgaser.”Källa: www.stockholm.se

Luften i Stockholms län håller inte måttet.

1 comment

Vill du tjäna extra pengar? Bli medlem här!
Du får självklart poäng bara av att bli medlem genom mig!

https://pengargratis.se/?r=3849