Folk skadas Socialstyrelsen ljuger-Folket är Rättslösa

Spread the love

Här i landet är våra myndigheter inte mycket att lita på då det gäller jakten på stålar och inte behöva riskera den egna hälsan

I Frankrike har Högsta domstolen utdömt skadestånd för en mobiloperatör för påtvingad hälsorisk på människor. Domen kommer att vara prejudicerande inom EU.

Det kommer garanterat bli dyrt för oss och samhället i framtiden om de får fortsätta ljuga oss rakt upp i ansiktet.

mobilmast

“I Sverige ljuger Socialstyrelsen (SoS) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om hälsoriskerna och förnekar Bioinitiativrapporten. Erfarenheten säger också att myndigheter aldrig kommer att erkänna att folk skadats av strålningen. Skadeståndsersättning kommer aldrig att utdömas i Sverige. Den vanliga, hyggliga individen är rättslös i det svenska samhället.

Detta kan man utläsa i SoS:s regleringsbrev för 2009. SSM har inget uppdrag att följa hälsopåverkan enligt regleringsbrevet 2009.
Olika hälsoeffekter av strålningen är cancer, stroke, Alzheimer och elöverkänslighet. 80 % av barnleukemi är relaterat till elektromagnetiska fält.
Slutligen bör vi vara medvetna om, att denna typ av industriproducerad mikrovågsstrålning inte fanns före 1995 och vi har ännu inte sett långtidseffekterna av den nu extremt höga strålningen i vår livsmiljö.”

Läs mer här

Vi utsätts för ett gigantiskt experiment

De “ofarliga” lågenergilamporna – kvicksilver och UV-strålning