Förbjudet att röka för anställda i Värmdökommun

Spread the love

Nu har det väl ändock gått lite för långt i frihetens tidevarv…ska inte människor få röka på  arbetstid?

Det gäller väl också våra politiker och andra styrande i kommunen förhoppningsvis?

Ps! Vi röker inte men kan förstå rökarna.

men_50

“Det huvudsakliga syftet med ”Policy för rökfri arbetstid vid Värmdö kommun” är att ingen ofrivilligt ska utsättas för tobaksrök. Policyn är även ett stöd för kommunens arbete med målet att ha minst 95 procent friska medarbetare år 2009.”

Läs mer