Tvångsvaccinering?

Spread the love

Skall Vi bli tvångsvaccinerade här i landet? Det kan bli verklighet om riksdagen ger Regeringen uppdraget att utreda möjligheten den 4 maj i år…..

Tvångsvaccinering

“De två riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten (M) och Jesper Skalberg Karlsson (M) vill införa tvångsvaccinering i Sverige.”

“Eftersom tvångsvaccinering är det samma som tvångsmedicinering bör förslaget betraktas som mycket kontroversiellt i synnerhet efter narkolepsiskandalen som inte lett fram till ökad säkerhet kring riskerna med vacciner. Varken hälsovårdsmyndigheter eller Regeringen har ställt några särskilda krav på industrin att eliminera de kroppsfrämmande tillsatser och restprodukter som finns i vaccin.”

Ps!!!

Kokning av vattnet i Värmdö rekommenderas