En varnad läkare frias vid Gustavsbergs Vårdcentral

Spread the love

Märkligt att läkare som begår fel för det mesta frias? Patienterna som står i beroende ställning till läkare ska alltid vara säker på att bli omhändertagen på ett Professionellt sätt.

“En varnad läkare vid Gustavsbergs vårdcentral får upprättelse av länsrätten. Läkaren varnades efter att en patient avlidit.

Länsrätten i Stockholm upphäver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut att varna en läkare vid Gustavsbergs vårdcentral i Värmdö.
Läkaren varnades av ansvarsnämnden i oktober 2007 för att han inte såg till att en patient som led av litiumförgiftning fick omdedelbar vård.
Den 72-årige patienten avled kort tid därefter.
Ansvarsnämnden ansåg att läkaren omedelbart borde ha sett till att patienten blivit omhändertagen för vård. Felet var varken ringa eller ursäktligt ansåg ansvarsnämnden som tilldelade en varning.
Men länsrätten anser tvärtemot att läkaren har gjort tillräckligt och inte åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen.
Rätten finner i likhet med Socialstyrelsen att överklagandet ska bifallas och upphäver därför ansvarsnämndens beslut.”